En fremtidsrettet næringshub bygget for samhandling, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger.

Horisont er en fremtidsrettet næringshub på Mjølstadneset i Fosnavåg, bygget for samhandling, innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger.

Her samles virksomheter innen de maritime og marine næringsklyngene, teknologi, reiseliv og kunst.

Det hele startet med rederiet Ervik & Sævik og fiskebåten M/S Christina E, som er grunnlaget for satsningen på Horisont. Fiskeri er hjertet – både i næringen vår og i Fosnavåg. Mjølstadneset er allerede et kjent industri– og serviceområde innen maritim og marin næring. Beliggenheten til Horisont er derfor ikke tilfeldig, da huben vil samle bedrifter og bidra til videre vekst i regionen.

Horisont er mye mer enn en arbeidsplass. Det er også en møteplass hvor du kan la deg inspirere av samtidskunst, nyte gode måltider, knytte nye kontakter og rette blikket mot havet. Horisont har en gjennomgående svært høy standard og moderne interiør, utarbeidet av INVIT arkitekter og innredet av BySunde. Sporstøl Arkitekter har stått for den utvendige arkitekturen.

Her ute ved havet står fiskeri sterkt. Maritim og marin næring har den siste tiden vært gjennom utfordrende omstillings– og omstruktureringsprosesser. Nøkkelen til nytenking knyttet til nye og eksisterende markeder ligger ofte i samarbeid på tvers av bedrifter.

Sammen skaper vi synergier mellom ambisiøse bedrifter i en fremtidsrettet næring.