Hvem er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine?

Vi er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernregelverket. Du kan ta kontakt med oss ved å svare på enhver e-post vi sender, eller via post@e-s.no. 

Vi behandler dine personopplysninger «i samsvar med personvernregelverket», det betyr at vi må følge de reglene som står i EU-forordningen om personvern som heter General Data Protection Regulation (forkortet GDPR) og den norske personopplysningsloven.

Hva gir oss rett til å behandle dine personopplysninger?

For å behandle dine personopplysninger, må vi kunne vise til et «behandlingsgrunnlag». Når du sendte inn kontaktskjema samtykket du til at vi kan behandle personopplysningene dine.

Hvordan går dere frem for å trekke tilbake samtykket? 

Ved å kontakte oss på e-post kan du be om at dine personopplysninger slettes. Formelt har du da trukket tilbake samtykket ditt.

Hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvorfor?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  1. Kommunikasjon: Opplysninger du gir oss via mailkorrespondanse med oss for å kunne svare på dine henvendelser.
  1. Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der ved hjelp av google analytics, facebook pixel og linkedin.

Hvor lenge vil personopplysningene dine bli lagret?

Mailkorrespondanse fra kontaktskjema eller via mail blir lagret til du gir oss beskjed om å slette dette.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Hvordan går du frem for å oppfylle personvernrettighetene dine?

1. Du har rett til å be om at vi skal slette dine personopplysninger

Du kan og rette en henvendelse til oss for å slette mailkorrespondanse.

2. Du har rett til å be om at vi skal rette dine personopplysninger

Du kan når som helst sende oss en e-post og så vil vi rette feil opplysninger.

3. Du har rett til å be oss om innsyn i dine personopplysninger

Send oss en e-post, så skal vi gi deg innsyn i hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg.

4. Du har rett til å be om begrensning i behandlingen

Hvis du tenker at vi behandler dine personopplysninger ulovlig, kan du be om begrensning inntil vi finner ut av om vi gjør dette på lovlig måte. Det betyr at vi ikke kan bruke dem til vi kan svare på om vi behandler dine personopplysninger lovlig. 

5. Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger

Hvis du er uenig i hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du protestere på behandlingen. Det betyr at du sender oss en e-post hvor du forklarer oss hva du er misfornøyd med. En protest kan gjøre at vi ikke lenger kan bruke dine personopplysninger.

6. Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Dette er websiden hvor vi informerer deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger!

For å be at vi hjelper deg å realisere en av rettighetene på denne lista, sender du oss en e-post på post@e-s.no 

Husk å sende oss en melding fra den e-postadressen du ønsker informasjon om, slik at vi har sikkerhet for at du er du og at du søker innsyn i dine egne personopplysninger, og ikke i noen andres.

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Kan du klage på denne behandlingen?

Hvis du vil kan du klage denne behandlingen inn for det norske Datatilsynet.

Datatilsynet jobber med en elektronisk løsning for at du skal kunne sende en klage, men de har foreløpig ikke en sikker nok løsning på plass. Det betyr at du må sende en skriftlig klage til:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.